דמעות אייל גולן Eyal Golan lyrics in english;

Video with subtitles