אייל גולן נגעת לי בלב Eyal Golan lyrics in english

Video with subtitles