אייל גולן נגעת לי בלב Eyal Golan lyrics, video with subtitles

Video with subtitles