הדג נחש עם שי צברי - שמש lyrics in english;

Video with subtitles