no me entendio Zacarias Ferreira lyrics in english

Video with subtitles