no me entendio Zacarias Ferreira lyrics, video with subtitles

Video with subtitles